Nguyện đổi giang sơn lấy một tấm chân tình

THÔNG BÁO

NHÀ MỚI CỦA KAORI PHỦ

LSATCB-C45

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 45: Cái gọi là trên dưới

Read the rest of this entry »

LSATCB-C44

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 44: Gặp lại

Read the rest of this entry »

LSATCB-C43

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 43: Chim Bách thanh

Read the rest of this entry »

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 58

Read the rest of this entry »

VÔ DANH VẬT NGỮ

DEVIL_CIEL

CHƯƠNG 26

Read the rest of this entry »

K.GREEN

XẠ

PHẦN 03: UYỂN NHƯỢC THÂM LAM

CHƯƠNG 19: TÒA THÀNH GIẾT NGƯỜI

Read the rest of this entry »

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 57

Mai_kari: Quên mất tiêu vụ post =’=

Read the rest of this entry »