Nguyện đổi giang sơn lấy một tấm chân tình

THÔNG BÁO

NHÀ MỚI CỦA KAORI PHỦ

LSATCB-C26

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 26: Strangler trở về

Read the rest of this entry »

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 41

Read the rest of this entry »

LSATCB-C25

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 25: Săn bắn

Read the rest of this entry »

VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI

PHẦN 3: VÒNG XOÁY TÌNH YÊU

CHƯƠNG 18: KHÁT VỌNG BÙNG CHÁY

Read the rest of this entry »

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 40

Read the rest of this entry »

VÔ DANH VẬT NGỮ

DEVIL_CIEL

CHƯƠNG 17

Read the rest of this entry »

LSATCB-C24

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 24: Búp bê ‘ý nghĩa phi phàm’

Read the rest of this entry »